Τάσεις, ανάλυση και πρόγνωση για το διαδίκτυο από την Cisco

29. 05. 2015
Τελευταία ενημέρωση : 29 Μάιος 2015
Δημιουργήθηκε : 29 Μάιος 2015

InternetΕνδιαφέρον προκαλούν οι προβλέψεις της Cisco σχετικά με το διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα για τον τρόπο σύνδεσης και για τον όγκο μεταφοράς δεδομένων μέσο IP δικτίων.

 

Η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων στο διαδίκτυο έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, και θα τριπλασιαστεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Συνολικά, η κίνηση δεδομένων θα αυξηθεί σε ένα σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR) 23 τοις εκατό  για το διάστημα 2014-2019.

Τα δύο τρίτα του συνόλου της κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο θα προέρχονται από

συσκευές που δεν είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέχρι το 2019. Το 2014, μόνο το 40 τοις εκατό της συνολικής κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο ξεκίνησε από τις συσκευές που δεν είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αλλά από το 2019 το ποσοστό της συνολικής κίνησης δεδομένων από συσκευές εκτός Η/Υ θα αυξηθεί σε 67 τοις εκατό. Η κίνηση δεδομένων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 9%, από τηλεοράσεις 17%, από ταμπλέτες 65% και από smartphones 62%.

Η κυκλοφορία δεδομένων από τις ασύρματες και κινητές συσκευές θα υπερβαίνει τη κυκλοφορία από τις ενσύρματες συσκευές από το 2016. Μέχρι το 2016, οι ενσύρματες συσκευές θα αντιπροσωπεύουν το 47 τοις εκατό της κυκλοφορίας IP και Wi-Fi και οι φορητές συσκευές θα αντιπροσωπεύουν το 53 τοις εκατό της κίνησης ΙΡ. Το 2014, οι ενσύρματες συσκευές αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης ΙΡ, στο 54 τοις εκατό.

Η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων στο Internet το 2019 θα ισοδυναμεί με 66 φορές τον όγκο του συνόλου του παγκόσμιου διαδικτύου το 2005. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κίνηση στο Internet θα φθάσει 37 gigabytes (GB) ανά κάτοικο μέχρι το 2019, από 15,5 GB ανά κάτοικο το 2014.