ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2015

29. 12. 2015
Τελευταία ενημέρωση : 29 Δεκέμβριος 2015
Δημιουργήθηκε : 29 Δεκέμβριος 2015

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναφορικά με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια:

ecommerce1

 

3 στα 10 άτοµα, ηλικίας 16 – 74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο, έκαναν κατά το Α΄ τρίµηνο του 2015 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου.

 

Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το Α΄ τρίµηνο του 2015 ανέρχεται στο 33,8%, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6% σε σχέση µε το Α΄ τρίµηνο 2014.

 

 

Την τελευταία πενταετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγµατοποίησαν το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του διαδικτύου παρουσιάζει αύξηση 83,7%, ενώ το ποσοστό για όσους δεν έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του διαδικτύου, µείωση (28,9%) από 70,9% το 2010 σε 50,4% το 2015.

Το γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζει στοιχεία για το σύνολο του πληθυσµού της Χώρας που έχει χρησιµοποιήσει οποτεδήποτε το διαδίκτυο και έχει πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές το Α΄ τρίµηνο των ετών 2013, 2014 και 2015 ανά µεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS1).

ecommerce2

Αυξήσεις παρατηρούνται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Χώρας σε σχέση µε το 2014. Η µεγαλύτερη αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές, µεταξύ των ετών 2013 – 2015, καταγράφεται στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (+50,2%) και στην περιοχή Νήσων Αιγαίου και Κρήτης (+48,9%).

 

Προφίλ καταναλωτών που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές

Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές / παραγγελίες προκύπτει ότι, για το Α΄ τρίµηνο του 2015, το 54,2% είναι άνδρες και το 45,8% γυναίκες.

Το 29,7% όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 35 – 44 ετών. Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης το 51,3% έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (διδακτορικό, µεταπτυχιακά, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές κ.ά.), το 40,6% έχει µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Τεχνικό / Επαγγελµατικό Λύκειο, κ.ά.) και το 8,1% έχει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Γυµνάσιο, ∆ηµοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καµία βαθµίδα εκπαίδευσης, κ.ά.).

ecommerce3

 

Αγοραζόµενα / παραγγελόµενα είδη και παραγγελίες

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο για προσωπική χρήση κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, είναι τα είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη µε ποσοστό 47,6% και οι ηλεκτρονικές συσκευές µε ποσοστό 26,3%. Τα ποσοστά που καταγράφηκαν, για όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014– Μαρτίου 2015, για αγορές ή παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών παρουσιάζονται για κάθε αγοραζόµενο είδος, κατά φθίνουσα σειρά, ακολούθως:

• είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη 47,6%,

• ηλεκτρονικές συσκευές (βιντεοκάµερες, φωτογραφικές µηχανές, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, DVDs κλπ.) 26,3%.

• ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.) 18,5%,

• οικιακά είδη (έπιπλα, παιχνίδια, είδη τέχνης, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κλπ.) 16,8%,

• εξαρτήµατα και περιφερειακός εξοπλισµός (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή 15,0%,

• διαµονή σε καταλύµατα (ξενοδοχεία, δωµάτια, διαµερίσµατα κλπ.) 12,4%.

• βιβλία (σε ηλεκτρονική ή µη µορφή), περιοδικά, εφηµερίδες 12,3%,

• εισιτήρια για εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηµατογράφο κλπ.) 11,6%,

• άλλα (κοσµήµατα, πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων κλπ.) 9,8%,

• φάρµακα 9,7%,

• λογισµικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναβαθµίσεις αυτού, συµπεριλαµβανοµένου λογισµικού για computer games και video games 6,6%,

• είδη διατροφής – είδη παντοπωλείου 5,6%,

• ταινίες, µουσική 5,5%,

• υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (πληρωµές συνδροµητικής τηλεόρασης –Nova– συνδροµές ευρυζωνικής σύνδεσης, λογαριασµού κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, καταβολή χρηµάτων σε προπληρωµένη τηλεφωνική κάρτα κλπ.) 2,4%,

• υλικό ηλεκτρονικής εκµάθησης 1,3%,

• µετοχές, οικονοµικές υπηρεσίες, ασφάλειες (κάθε είδους) 0,6%.